Tule Asperisse nooremteaduriks

Asper Biogene meditsiinilabor otsib noort kolleegi, kellega jagada oma õhinat geneetikast ja üheskoos avastada uusi võimalusi ning vormida geneetilisel analüüsil põhinev info tänapäevaseks tulemuseks, mida on mugav kasutada nii arstil kui patsiendil.

Kuulutuse leiad siin klikkides

EXPO 2020 Dubai

Asper Biogene-l on au kuuluda Tartu delegatsiooni ja osaleda paneeldiskussioonis 31. jaanuaril Eesti paviljonis toimuval seminaril “Digital Nation. Personalized solutions for healthcare & wellbeing”.

Arutlusele tulevad muutused ja väljakutsed  molekulaarses diagnostikas, geneetilise informatsiooni rakendamine vähiennetuses ning digilahendused meditsiinis.

👉 Seminari kava ja registreerimine: https://business.tartu.ee/expo/health/

Seminari korraldab Tartu linn koos ettevõttega Antegenes, mis on EXPO Eesti paviljoni ametlik partner. Lisaks osalevad Tartu linna delegatsioonis Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Tartu ülikooli genoomika instituut, Migrevention, Nordwise Biotech, Solis BioDyne, Tartu Biotehnoloogia Park ja Triumf Health.

Koostöö Leedu kliinikuga GJ Klinika

Meil on hea meel teada anda, et oleme alustanud koostööd Leedu kliinikuga GJ Klinika. GJ Klinika laias teenuste valikus on nii reproduktiivmeditsiini, sünnieelse diagnostika kui ka vastsündinute skriininguga seotud geeniteste. Samuti kardiogeneetika ja farmakogeneetika alaseid teste. Rohkem infot https://gjklinika.lt

Päriliku ataksia testide valik

Päriliku ataksia testimisvõimalused on laienenud. Lisaks laiapõhjalisele paneelile, saab kordusjärjestuste analüüsi nüüd tellida ka väiksemas mahus – spinotserebellaarse ataksia vormide 1, 2, 3 ja 6 testimiseks. Täpsem info www.asperbio.com/ataksia

Antidepressandid PGx

Meil on hea meel teada anda, et Asper Biogene on valmis saanud uue farmakogeneetilise testi – Antidepressandid PGx – geenide ja ravimite omavahelise mõju hindamiseks.

Antidepressandid PGx test koosneb hoolega valitud ja rangelt tõenduspõhistest geneetilistest markeritest. Testi tulemused sisaldavad soovitusi selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSTI) ja tritsükliliste antidepressantide (TTA) dooside optimeerimiseks vastavalt Clinical Pharmacogenetics Implemetation Consortium (CPIC) ravijuhistele. Täpsem info www.asperbio.com/asper-pharmacogenetics/antidepressandid-pgx/

Ataksia konverents

Asper Biogene osaleb 10.-13. märtsil National Ataxia Foundation poolt korraldataval iga-aastasel ataksia konverentsil, mis toimub sel aastal virtuaalselt ja toob kokku juhtivad ataksia eksperdid. Kasutage võimalust  ja viige ennast kurssi viimaste ataksia teemaliste uuringute ja ravi ning diagnostika arengutega. Külastage virtuaalset näitust ja tutvuge meie poolt pakutavate ataksia geneetilise testimise võimalustega.

Neuroloogia valdkonna testide uuendus

Lisandunud on uus test – kaasasündinud lihasdüstroofia, millega saab analüüsida 29 geeni ja valikut haigusseoselisi mittekodeerivaid variante. Cornelia de Lange sündroomi ja jäsemevöötme lihasdüstroofia geenipaneel katab nüüd ka mittekodeerivate variantide analüüsi. Lisaks sai jäsemevöötme lihasdüstroofia paneel täiendust uute geenide näol. Täpsem info www.asperbio.com/asper-neurogenetics-testid/

Pärilik ataksia

Oleme laiendanud pärilike ataksıate  testimisvõimalusi. Geenipaneeliga on nüüd võimalik testida 148 geeni ja valikut mittekodeerivaid variante, mis on seotud spinotserebellaarse-, episoodilise- ja tserebellaarse ataksiaga. Kordusjärjestuste analüüs hõlmab 14 haigusseoselist geeni. Koopiaarvu muutused on määratavad sekveneerimistulemuste või submikroskoopilise kromosoomianalüüsi abil. Lisaks saab tellida mitokondriaalse genoomi sekveneerimist. Täpsem info www.asperbio.com/asper-neurogenetics-testid/pärilik-ataksia

EU60187 projekt

Asper Biogene osaleb uues teadusprojektis –  „Farmakogeneetilise testi prototüübi arendus“.

Projekti eesmärgid: 

1. Arendada välja farmakogeneetilise testi prototüüp ravimite efektiivsemaks ja ohutumaks kasutamiseks levinumate ravimite korral (vähemalt 30 ravimit), mille kohta on rahvusvaheliselt tunnustatud farmakogeneetikast lähtuvad ravijuhised.

2. Arendada välja veebipõhine farmakogeneetilise testi tulemuste raporti automaatse genereerimise tööriist tulemuste edastamiseks arstidele sealhulgas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) süsteemi vahendusel, aga ka tulemuste edastamiseks eraisikutele.

Projekti periood: 06.07.2020 kuni 06.01.2021

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja rahastab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetuse summa on kuni 24 500,00 eurot.

Testide uuendused

Naise- ja mehepoolse viljatuse geenipaneelid on läbinud põhjaliku uuenduse ja hõlmavad nüüd vastavalt 128 ja 138 geeni sekveneerimist. Naisepoolse viljatuse paneeli kuulub ka CGG trinukleotiidsete kordusjärjestuste analüüs FMR1 geenis. Täpsem info paneelide kohta www.asperbio.com/asper-reprogenetics-testid/

Informatsioon testimise teenuse jätkumise kohta

Soovime teile teada anda, et jätkame oma geneetilise testimise teenuse pakkumist ka praeguses COVID-19 tõttu kriitiliseks muutunud situatsioonis. Meie eesmärgiks on jätkuvalt säilitada kõrged kvaliteedistandardid ja pakkuda parimaid molekulaardiagnostika võimalusi patsientide paremaks diagnoosimiseks.

Igapäevases töörutiinis järgime Maailma Terviseorganisatsiooni ja Eesti Terviseameti juhiseid oma töötajate ja klientide tervise ja turvalisuse säilitamiseks ning hoidmiseks.

Meie laboritöötajad, teadurid ja arstid, nagu ka kliendihaldurid jätkavad oma tavapärast tööd. Kui peaks ilmnema uut informatsiooni, mis võib takistada meie teenuste pakkumist, anname sellest teada esimesel võimalusel.

Palun andke teada, kui saame veel millegagi abiks olla.