Päriliku ataksia testide valik

Päriliku ataksia testimisvõimalused on laienenud. Lisaks laiapõhjalisele paneelile, saab kordusjärjestuste analüüsi nüüd tellida ka väiksemas mahus – spinotserebellaarse ataksia vormide 1, 2, 3 ja 6 testimiseks. Täpsem info www.asperbio.com/ataksia

Antidepressandid PGx

Meil on hea meel teada anda, et Asper Biogene on valmis saanud uue farmakogeneetilise testi – Antidepressandid PGx – geenide ja ravimite omavahelise mõju hindamiseks.

Antidepressandid PGx test koosneb hoolega valitud ja rangelt tõenduspõhistest geneetilistest markeritest. Testi tulemused sisaldavad soovitusi selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSTI) ja tritsükliliste antidepressantide (TTA) dooside optimeerimiseks vastavalt Clinical Pharmacogenetics Implemetation Consortium (CPIC) ravijuhistele. Täpsem info www.asperbio.com/asper-pharmacogenetics/antidepressandid-pgx/

Ataksia konverents

Asper Biogene osaleb 10.-13. märtsil National Ataxia Foundation poolt korraldataval iga-aastasel ataksia konverentsil, mis toimub sel aastal virtuaalselt ja toob kokku juhtivad ataksia eksperdid. Kasutage võimalust  ja viige ennast kurssi viimaste ataksia teemaliste uuringute ja ravi ning diagnostika arengutega. Külastage virtuaalset näitust ja tutvuge meie poolt pakutavate ataksia geneetilise testimise võimalustega.

Neuroloogia valdkonna testide uuendus

Lisandunud on uus test – kaasasündinud lihasdüstroofia, millega saab analüüsida 29 geeni ja valikut haigusseoselisi mittekodeerivaid variante. Cornelia de Lange sündroomi ja jäsemevöötme lihasdüstroofia geenipaneel katab nüüd ka mittekodeerivate variantide analüüsi. Lisaks sai jäsemevöötme lihasdüstroofia paneel täiendust uute geenide näol. Täpsem info www.asperbio.com/asper-neurogenetics-testid/

Pärilik ataksia

Oleme laiendanud pärilike ataksıate  testimisvõimalusi. Geenipaneeliga on nüüd võimalik testida 148 geeni ja valikut mittekodeerivaid variante, mis on seotud spinotserebellaarse-, episoodilise- ja tserebellaarse ataksiaga. Kordusjärjestuste analüüs hõlmab 14 haigusseoselist geeni. Koopiaarvu muutused on määratavad sekveneerimistulemuste või submikroskoopilise kromosoomianalüüsi abil. Lisaks saab tellida mitokondriaalse genoomi sekveneerimist. Täpsem info www.asperbio.com/asper-neurogenetics-testid/pärilik-ataksia

EU60187 projekt

Asper Biogene osaleb uues teadusprojektis –  „Farmakogeneetilise testi prototüübi arendus“.

Projekti eesmärgid: 

1. Arendada välja farmakogeneetilise testi prototüüp ravimite efektiivsemaks ja ohutumaks kasutamiseks levinumate ravimite korral (vähemalt 30 ravimit), mille kohta on rahvusvaheliselt tunnustatud farmakogeneetikast lähtuvad ravijuhised.

2. Arendada välja veebipõhine farmakogeneetilise testi tulemuste raporti automaatse genereerimise tööriist tulemuste edastamiseks arstidele sealhulgas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) süsteemi vahendusel, aga ka tulemuste edastamiseks eraisikutele.

Projekti periood: 06.07.2020 kuni 06.01.2021

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja rahastab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetuse summa on kuni 24 500,00 eurot.

Testide uuendused

Naise- ja mehepoolse viljatuse geenipaneelid on läbinud põhjaliku uuenduse ja hõlmavad nüüd vastavalt 128 ja 138 geeni sekveneerimist. Naisepoolse viljatuse paneeli kuulub ka CGG trinukleotiidsete kordusjärjestuste analüüs FMR1 geenis. Täpsem info paneelide kohta www.asperbio.com/asper-reprogenetics-testid/

Informatsioon testimise teenuse jätkumise kohta

Soovime teile teada anda, et jätkame oma geneetilise testimise teenuse pakkumist ka praeguses COVID-19 tõttu kriitiliseks muutunud situatsioonis. Meie eesmärgiks on jätkuvalt säilitada kõrged kvaliteedistandardid ja pakkuda parimaid molekulaardiagnostika võimalusi patsientide paremaks diagnoosimiseks.

Igapäevases töörutiinis järgime Maailma Terviseorganisatsiooni ja Eesti Terviseameti juhiseid oma töötajate ja klientide tervise ja turvalisuse säilitamiseks ning hoidmiseks.

Meie laboritöötajad, teadurid ja arstid, nagu ka kliendihaldurid jätkavad oma tavapärast tööd. Kui peaks ilmnema uut informatsiooni, mis võib takistada meie teenuste pakkumist, anname sellest teada esimesel võimalusel.

Palun andke teada, kui saame veel millegagi abiks olla.

Mehepoolse viljatuse geenitest

Mehepoolse viljatuse geenitest on läbinud põhjaliku uuenduse. Varem kasutusel olnud mutatsioonianalüüsi asemel sekveneeritakse nüüd 60 spermatogeneesi ja meioosi häiretega seotud geeni kodeerivad alad. Testimine hõlmab endiselt ka Klinefelteri sündroomi ja AZF deletsioonide analüüsi. Uuenenud testi info on saadaval www.asperbio.com/mehepoolne-viljatus/

Kallmanni sündroom

Kallmanni sündroomiga seotud geenid on koondatud uude geenipaneeli, mis hõlmab nii üksiknukleotiidsete polümorfismide (SNPid), insertsioonide ja deletsioonide kui ka koopiaarvu muutuste analüüsi (CNVd). Täpsem info www.asperbio.com/kallmanni-sundroom