Koostööprojektid

Asper Biogene osaleb mitmetes koostöö- ja arendusprojektides.

EU60187 projekt „Farmakogeneetilise testi prototüübi arendus“

Tootearendusprojekti eesmärgid ja tööde periood:

  • Arendada välja farmakogeneetilise testi prototüüp ravimite efektiivsemaks ja ohutumaks kasutamiseks levinumate ravimite korral (vähemalt 30 ravimit), mille kohta on rahvusvaheliselt tunnustatud farmakogeneetikast lähtuvad ravijuhised.
  • Arendada välja veebipõhine farmakogeneetilise testi tulemuste raporti automaatse genereerimise tööriist tulemuste edastamiseks arstidele sealhulgas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) süsteemi vahendusel, aga ka tulemuste edastamiseks eraisikutele.
  • viidi ellu perioodil 06.07.2020 kuni 06.01.2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Toetuse summa oli  24 500,00 eurot.

 

EU48695 projekt CCHT

Projektis EU48695 osaleb Asper Biogene kahes erinevas projektis:

  • Rakendusuuringus, kus eesmärgiks on genoomika testidel põhinevate personaalmeditsiini lahenduste väljatöötamine komplekshaiguste (metaboolsed haigused, kardiovaskulaarhaigused, infertiilsus, jt) ennetuseks ja raviks.
  • Tootearendusprojektis, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini genoomika rakendustele sobivaimate kommertslahenduste leidmine.
  • Töid tehakse kuni 31.12.2023 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.