Koostööprojektid

Koostöö- ja arendusprojektid on ettevõtte igapäevase töö osaks.

 

AB teekaart (DEP.1.01.24- 0088)

  • Asper Biogene küberturvalisuse teekaardi koostamist perioodil 1.04-31.05.2024 kaasrahastas Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

 

 

 

 

EU48695 projekt CCHT

Perioodil 1.12.2020 kuni 31.12.2023 osales Asper Biogene kahes alamprojektis:

  • Rakendusuuringus, kus eesmärgiks on genoomika testidel põhinevate personaalmeditsiini lahenduste väljatöötamine komplekshaiguste (metaboolsed haigused, kardiovaskulaarhaigused, infertiilsus, jt) ennetuseks ja raviks.
  • Tootearendusprojektis, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini genoomika rakendustele sobivaimate kommertslahenduste leidmine.
  • Töid tehti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.