Asper Pharmacogenetics

Aminoglükosiididest tingitud kurtus
Antidepressandid PGx
Kontratseptiivid + hormoonasendusravi PGx
Pahaloomuline hüpertermia
Statiin-seoseline müopaatia

Asper Pharmacogenetics on valik geeniteste, mille fookuseks on geenide ja ravimite omavahelise mõju hindamine. Valikus olevad testid annavad informatsiooni nii ravimite metabolismi kui ka võimalike kõrvaltoimete tekkeriski kohta.

Viimastel aastatel on läbi viidud ulatuslikke uuringuid geenide ja ravimite vastastikuse mõju hindamiseks. Uuringud on näidanud geneetilisel informatsioonil põhineva ravi kasvavat osatähtsust ja selle laiemat kasutamist personaalmeditsiinis.

Teades ravimite metabolismi mõjutavaid geneetilisi faktoreid ja rakendades genotüübist lähtuvat ravimite määramist, aitab see suurendada ravimite efektiivsust kui ka vältida ohtlikke kõrvaltoimeid.