Polütsüstneeruga seotud geenide sekveneerimine

Geenid: ALG8, ANKS6, BICC1, COL4A1, DNAJB11, DZIP1L, GANAB, HNF1B, LRP5, MUC1, NOTCH2, OFD1, PKD1, PKD2, PKHD1, PRKCSH, SEC63, SEC61A1, TSC1, TSC2, UMOD, VHL, ZNF423

Metoodika: Kodeeriva piirkonna sekveneerimine (NGS). Koopiaarvu muutuste bioinformaatiline analüüs (CNV).
CNV leidude kinnitamine teise meetodiga toimub lisaanalüüsina, vastavalt hinnakirjale.

Testi valmimisaeg: 6-9 nädalat

Nõuded proovi-materjalile: 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse