Fragiilse X-i sündroomiga seotud FMR1 geeni analüüs

Geenid: FMR1

Metoodika: Fragmentanalüüs

Täiendav geeni kordusjärjestuste analüüs toimub lisaanalüüsina, vastavalt hinnakirjale.


Testi valmimisaeg: 4-6 nädalat

Nõuded proovi-
materjalile:
2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse