Asper Metabolic Disorders

Glutaaratsiduuria, tüüp I
Glutaaratsiduuria, tüüp II
Glükogeeni salvestustõbi
Glükosüülimise kaasasündinud defektid
Hemokromatoos
Lühikese ahelaga acyl-CoA dehüdrogenaasi puudulikkus (SCAD)
Lüsosomaalne ladestushaigus
Metaboolne müopaatia ja rabdomüolüüs UUENDATUD
Metüülmalonaat atsiduuria ja homotsüstinuuria
Mitokondriaalsed haigused
Mukopolüsahharidoos UUS
Porfüüria
Rasvhapete oksüdatsiooni häired
Smith-Lemli-Opitz sündroom
Tsitrullineemia, tüüp I
Tsitrullineemia, tüüp II
Uurea tsükli defektid
Ülipika ahelaga acyl-CoA dehüdrogenaasi puudulikkus (VLCAD)
Eksoomi sekveneerimine

Asper Metabolic Disorders testide menüü koosneb metaboolsete haiguste geneetilistest testidest. Metaboolsed haigused on komplekssete haiguste grupp, mille sümptomite tõsidus võib olla väga varieeruv. Sagedasemateks sümptomiteks on neuroloogilised muutused, organite suurenemine ja vaimse arengu häired. Enamasti on need haigused autosoom-retsessiivse pärandumismustriga, aga võib esineda ka X-liiteline pärandumine.

Testide valikus on nii ühe geeni sekveneerimist hõlmavaid teste kui ka mitmetest geenidest koosnevaid geenipaneele. Muuhulgas on esindatud glükogeeni salvestustõve, lüsosomaalsete ladestushaiguste, rasvhapete oksüdatsioonihäirete ja uurea tsükli häirete geneetilised testid.

Kinnitav geneetiline testimine võimaldab rakendada efektiivseid ravivõimalusi, geneetilist konsulteerimist ja pereliikmete haigestumisriski hindamist.