Asper Biogene OÜ veebilehe teavitus 14.12.2023

 

Meie süsteemi vastu tehtud küberründe tagajärjel on osade meie patsientide isikuandmed, sh terviseandmed, saanud teatavaks selleks õigustamata isikule. Politsei ja Prokuratuur on küberründe asjus alustanud kriminaalmenetlust. Andmekaitse Inspektsioon on juhtunust teadlik ja viib läbi järelevalvemenetlust. Küberrünne, andmeleke on peatatud ja infosüsteemide kaitsemeetmeid on tugevdatud.

Oleme alustanud juhtunust puudutatud patsientidele, kelle kontaktid on meil olemas, eraldi personaalsete teavituste saatmisega. Kui olete selle teate saanud ja soovite teavet, millised Teie andmed täpsemalt lekkinud on, saatke palun digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile andmespetsialist@nullasperbio.com. Vastused saadame taotlejale krüpteeritult. Palume arvestada, et täpsete andmete saamine võib võtta aega. Vastame Teie taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.

Kuivõrd on teadmata, millised plaanid küberrünnaku korraldajal saadud isikuandmetega on, palume olla erakordselt tähelepanelikud Teile saadetud e-kirjade sisu osas, kus saatjaks on tervishoiuasutus või seda jäljendav kolmas isik ja kirja sisu puudutab Teie terviseandmeid. Enne, kui olete täiesti veendunud, et saatjaks on tõesti päris tervishoiuteenuse osutaja, kellega Teil on ravisuhe, ärge klikkige ühelgi veebilingil ega avage kirja manuseid. Arvestage, et reeglina ei saada Teie arst analüüsitulemusi e-kirja teel, vaid need on tutvumiseks terviseportaal.ee keskkonnas.

Kui saate väljapressiva sisuga pöördumisi, sh kõnesid, võtke esimesel võimalusel ühendust politseiga ja järgige politseilt saadud juhiseid.

 

Asper Biogene telefonil 53317295 saab infot tööpäevadel 9.00 – 17.00.

Taotluse vormi andmete pärimiseks leiate siit.