Asper Hematology

Alfa talasseemia
Beeta talasseemia
Fanconi aneemia
Koagulatsiooni häired
Neutropeenia
Pärilik sideroblastiline aneemia
Trombotsütopeenia
Eksoomi sekveneerimine

Asper Hematology testid aitavad parandada erinevate vereloomehaiguste diagnoosimise ja käsitlemise võimalusi. Valikus on testid hemoglobinopaatiate, aneemiatekasvajate ja koagulatsiooni häiretega seotud geenide analüüsiks.

Testimise võimalused ei ole piiratud allpool oleva nimekirjaga. Vastavalt vajadusele kohandame olemasolevaid teste ja paneme kokku uusi geenipaneele.