Autismi spektri häirete paneeli
mittekodeerivad geneetilised variandid

Geen Muutus
EHMT1 c.2382+1697T>G
TSC2 c.-30+1G>C
TSC2 c.848+281C>T
TSC2 c.976-15G>A
TSC2 c.2838-122G>A
ADSL -49T>C, PROMOTER
CDKL5 c.-162-2A>G