Ealise maakuli degeneratsiooniga seotud geenide mutatsioonanalüüsi tellimine

Geenid: CFH ja ARMS2

Markerid: 3

Metoodika: Sanger sekveneerimine

Testi valmimisaeg: 2-4 nädalat

Nõuded proovi-materjalile: 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

500 ng DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.

2 ml süljeproovi
Soovitav on kasutada Oragene®DNA või SalivaGene Collection Module II süljekogumise komplekte. Soovi korral võtke ühendust info[at]asperbio.com

DNA proov suust põse siseküljelt


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse.