Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist

Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist. Saadaval kaks sünnieelset testi – MaterniT21™ PLUS ja VisibiliT™.

Deletsioonide/duplikatsioonide analüüs

Lisaks geenipaneelidele saab nüüd paljude testide puhul tellida ka deletsioonide/duplikatsioonide analüüsi.

Asper Biogene NGS paneelid

Valikus olevaid geenipaneele on võimalik kohandada vastavalt testimisvajadustele.

Metaboolsete haiguste geenitestid

Asper Biogene’st saab nüüd tellida ka metaboolsete haiguste geneetilisi teste.

Kaasasündinud ja distaalne müopaatia

Meie testide valikusse on lisandunud geenipaneel kaasasündinud ja distaalse müopaatia erinevate vormide testimiseks.

Vitreoretinopaatia NGS paneel

Asper Ophthalmics testide nimekirja on lisandunud vitreoretinopaatia paneel, mis koosneb 19 geenist.