Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist

Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist. Kõige põhjalikum sünnieelne test – MaterniT21™ PLUS.

Läätse väärasetsusega seotud geenipaneel

Lisasime oma testide valikusse läätse väärasetsusega seotud geenipaneeli.

Asper Neurogenetics testide täiendus

Mitmed neuroloogiliste haigustega seotud geenipaneelid täienesid uute geenide võrra – Charcot-Marie-Toothi haigus, frontotemporaalne dementsus ja Parkinsoni tõbi.

Spinotserebellaarne ataksia

Lisasime 14 uut geeni spinotserebellaarsete ataksiatega seotud geenipaneelile.

Neuroloogiliste testide täiendus

Valikusse on lisandunud kaasasündinud müasteenilise sündroomiga seotud geenide analüüs. Lisaks on epilepsia geenipaneel täienenud 60 geeni võrra. 

Geenipaneelide kohandamine

Kohandame valikus olevaid geenipaneele vastavalt testimisvajadustele.