Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist

Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist. Kõige põhjalikum sünnieelne test – MaterniT21™ PLUS.

Hüpomagneseemia paneel

Meie testide menüüsse on lisandunud hüpomagneseemia geenipaneel. Testimine hõlmab 19 geeni analüüsi, mis on seotud hüpomagneseemia ja seonduvate haigustega.

Perekondlik Hemipleegiline Migreen

Testide valikus on nüüd uus geenipaneel – perekondlik hemipleegiline migreen.

Naisepoolse viljatuse geenipaneel

Asper Reprogenetics testide menüü sisaldab nüüd ka naisepoolse viljatuse geenipaneeli.

Uuendatud mitokondriaalsete haiguste test

Mitokondriaalsete haiguste tuumageenide paneel on täienenud mitmete uute geenidega.

Meeste viljatuse geenitest

Meeste viljatuse geenitest on läbinud uuenduse. Mutatsioonianalüüsi asemel sekveneeritakse nüüd 60 spermatogeneesi ja meioosi häiretega seotud geeni kodeerivad alad.