Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist

Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist. Kõige põhjalikum sünnieelne test – MaterniT21™ PLUS.

Asper Neurogenetics testide täiendus

Mitmed neuroloogiliste haigustega seotud geenipaneelid täienesid uute geenide võrra – Charcot-Marie-Toothi haigus, frontotemporaalne dementsus ja Parkinsoni tõbi.

Nahahaigustega seotud geenitestid

Asper Biogene on loonud uue testide portfelli pärilike nahahaiguste testimiseks.

Neuroloogiliste testide täiendus

Valikusse on lisandunud kaasasündinud müasteenilise sündroomiga seotud geenide analüüs. Lisaks on epilepsia geenipaneel täienenud 60 geeni võrra. 

Geenipaneel koagulatsiooni häirete testimiseks

Lisasime oma menüüsse koagulatsiooni häiretega seotud geenitesti. Test hõlmab 17 geeni analüüsi, mis on seotud erinevate koagulatsiooni häiretega.

Geenipaneelide kohandamine

Kohandame valikus olevaid geenipaneele vastavalt testimisvajadustele.