Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist

Loote kromosoomimuutuste määramine ema vereproovist. Saadaval kaks sünnieelset testi – MaterniT21™ PLUS ja VisibiliT™.

Metaboolse müopaatia ja rabdomüolüüsi geenipaneeli täiendus

Metaboolse müopaatia ja rabdomüolüüsiga seotud deenide analüüs hõlmab nüüd ka SCN4A geeni sekveneerimist. 

Hüpertroofilise kardiomüopaatia geenipaneel

Hüpertroofilise kardiomüopaatia testi uus täiendatud versioon on nüüd saadaval. 

Parkinsoni tõve testi uuendus

Parkinsoni tõve geenitest võimaldab nüüd analüüsida 32 haigusega seotud geeni.

Asper Biogene NGS paneelid

Valikus olevaid geenipaneele on võimalik kohandada vastavalt testimisvajadustele.

Päriliku vähi eelsoodumuse test

Päriliku vähi eelsoodumuse test on täienenud kümne uue geeni võrra.