Kaasasündinud- ja distaalse müopaatiaga seotud geenide sekveneerimine

Geenid: ACTA1, ANO5, BAG3, BIN1, CAV3, CCDC78, CFL2, CNTN1, COL6A1, COL6A3, COL12A1, CRYAB, DES, DNAJB6, DNM2, DYSF, FHL1, FLNC, GNE, KLHL40, KLHL41, LDB3, LMOD3, MATR3, MEGF10, MICU1, MTM1, MTMR14, MYF6, MYH7, MYOT, NEB, RYR1, SELENON, STAC3, SQSTM1, TIA1, TNNT1, TPM2, TPM3, TTN, VCP

Metoodika: Kodeeriva piirkonna sekveneerimine (NGS).
Koopiaarvu muutuste bioinformaatiline analüüs (CNV). CNV leidude kinnitamine teise meetodiga toimub lisaanalüüsina, vastavalt hinnakirjale.

Testi valmimisaeg: 6-9 nädalat

Nõuded proovi-
materjalile:
2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis pikkusmarkeri juuresolekul olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse

Deletsioonide/duplikatsioonide analüüs

Geenid: MTM1, MTMR1

Metoodika: MLPA

Testi valmimisaeg: 4-6 nädalat

Nõuded proovi-
materjalile:
2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis pikkusmarkeri juuresolekul olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse