Jäsemevöötme lihasdüstroofia paneeli
mittekodeerivad geneetilised variandid

Geen Muutus
CAPN3 c.-188G>C
DYSF c.3443-33A>G
DYSF c.4886+1249G>T
DYSF c.5668-824C>T
DYSF c.*107T>A
FKTN c.648-1243G>T
LMNA c.513+45T>G
LMNA c.1609-12T>G
POMGNT1 1284+2_1284+19del18
POMT1 c.-30-2A>G
SGCG c.-1+1G>T