Raske kombineeritud immuunpuudulikkusega
seotud geenide sekveneerimine 

Geenid: ADA, AK2, CARD11, CD247, CD40, CD8A, CD3D, CD3E, CD3G, CD40LG, CIITA, CORO1A, DCLRE1C, DOCK8, FOXN1, IKBKB, IL7R, IL2RA, IL2RG, JAK3, LCK, LIG4, MALT1, MTHFD1, NHEJ1, ORAI1, PGM3, PNP, PRKDC, PTPRC, RAC2, RAG1, RAG2, RFX5, RFXANK, RFXAP, RMRP, SLC46A1, STAT5B, STIM1, TBX1, TTC7A, UNC119, ZAP70

Metoodika: Kodeeriva piirkonna sekveneerimine (NGS).
Koopiaarvu muutuste bioinformaatiline analüüs (CNV). CNV leidude kinnitamine teise meetodiga toimub lisaanalüüsina, vastavalt hinnakirjale.

Testi valmimisaeg: 6-9 nädalat

Nõuded proovi-
materjalile:
2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga  Asper Biogene laborisse