Mikrotsefaaliaga seotud geenide sekveneerimine

Geenid: AP4M1, ASPM, CASK, CDK5RAP2, CENPJ, CEP63, CEP135, CEP152, EFTUD2, IER3IP1, KIF11, KNL1 (CASC5), MCPH1, NDE1, NHEJ1, PAFAH1B1, PCNT, PNKP, POMT1, SLC25A19, STIL, TUBB2B, TUBGCP6, WDR62

Metoodika: Kodeeriva piirkonna sekveneerimine (NGS).
Koopiaarvu muutuste bioinformaatiline analüüs (CNV). CNV leidude kinnitamine teise meetodiga toimub lisaanalüüsina, vastavalt hinnakirjale.

Testi valmimisaeg: 6-9 nädalat

Nõuded proovi-
materjalile:
2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse