Cornelia de Lange sündroomi paneeli
mittekodeerivad geneetilised variandid

Geen Muutus
NIPBL c.-321_-320delCCinsA
NIPBL c.-79-2A>G
NIPBL c.5329-15A>G
NIPBL c.5710-13_5710-12delCTinsAA