Ealise maakuli degeneratsiooniga seotud geenide sekveneerimise tellimine

Geenid: ABCA4, ARMS2, C2, C3, C9, CCR3, CFB, CFH, CFI, CST3, CXCL8, CX3CR1, ERCC6, FBLN5, HMCN1, HTRA1, IL6, IL1A, NLRP3, RAX2, TLR4

Metoodika: Riskigeenide kodeeriva piirkonna sekveneerimine (NGS)

Testi valmimisaeg: 6-9 nädalat

Nõuded proovi-materjalile: 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse.