Loote rakkude kontaminatsioon ema materjaliga

Test: Loote rakkude kontaminatsioon ema materjaliga

Metoodika: Fragmentanalüüs

Testi valmimisaeg: 1 nädal

Nõuded proovi-
materjalile:
Emalt 2-4 ml täisverd K2E/K3E katsutis (lilla kork)

Ema verest eraldatud 30-50 ng DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl

Loote koorioni- või amnionirakkudest eraldatud 30-50 ng DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl

A260/A280 soovitav suhe on 1.8-2.0. DNA proov peab DNA pikkusmarkeri juuresolekul agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjalid saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse