EU60187 projekt

Asper Biogene osaleb uues teadusprojektis –  „Farmakogeneetilise testi prototüübi arendus“.

Projekti eesmärgid: 

1. Arendada välja farmakogeneetilise testi prototüüp ravimite efektiivsemaks ja ohutumaks kasutamiseks levinumate ravimite korral (vähemalt 30 ravimit), mille kohta on rahvusvaheliselt tunnustatud farmakogeneetikast lähtuvad ravijuhised.

2. Arendada välja veebipõhine farmakogeneetilise testi tulemuste raporti automaatse genereerimise tööriist tulemuste edastamiseks arstidele sealhulgas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) süsteemi vahendusel, aga ka tulemuste edastamiseks eraisikutele.

Projekti periood: 06.07.2020 kuni 06.01.2021

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja rahastab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetuse summa on kuni 24 500,00 eurot.