Nahalõtvuse geenipaneeli täiendus

Nahalõtvuse geenipaneeli uuendatud versioon on nähtav siin www.asperbio.com/nahalotvus/