Neuromuskulaarsete haigustega seotud geenipaneelid

Mitmeid geenipaneele, nagu epilepsia, autism ja jäsemevöötme lihasdüstroofia, on täiendatud uute geenidega. Täpsem info www.asperbio.com/asper-neurogenetics-testid