Epilepsia ja autismi spektri häiretega seotud geenipaneelid

Epilepsia ja autismi spektri häiretega seotud geenipaneele on täiendatud mitmete uute geenidega. Täpsem info www.asperbio.com/asper-neurogenetics-testid/