Pärilik ataksia

Oleme laiendanud pärilike ataksıate  testimisvõimalusi. Geenipaneeliga on nüüd võimalik testida 148 geeni ja valikut mittekodeerivaid variante, mis on seotud spinotserebellaarse-, episoodilise- ja tserebellaarse ataksiaga. Kordusjärjestuste analüüs hõlmab 14 haigusseoselist geeni. Koopiaarvu muutused on määratavad sekveneerimistulemuste või submikroskoopilise kromosoomianalüüsi abil. Lisaks saab tellida mitokondriaalse genoomi sekveneerimist. Täpsem info www.asperbio.com/asper-neurogenetics-testid/pärilik-ataksia