Neuroloogiliste testide uuendus

Düstoonia, Charcot-Marie-Toothi haiguse ja spinotserebellaarse ataksia geenipaneelid hõlmavad nüüd ka valitud haigusseoseliste mitte-kodeerivate variantide analüüsi. Täpsem info www.asperbio.com/neuroloogia-geenitestid