Neuroloogiliste haigustega seotud testide uuendused

Uued geenid lisandusid mitmetele neuroloogiliste haigustega seotud testidele, näiteks Charcot-Marie-Toothi haigus, frontotemporaalne dementsus ja Parkinsoni tõbi. Täpsem info https://www.asperbio.com/et/asper-neurogenetics-testid/