Jäsemevöötme lihasdüstroofia

Testide menüüsse on lisandunud jäsemevöötme lihasdüstroofia test. Põhjalik test võimaldab määrata haigusseoselisi muutusi 27 geeni sekveneerimise ja deletsiooni/duplikatsiooni analüüsi abil. Analüüsi on kaasatud paljude haigusvormidega seotud geenid, täpsema teabe saamiseks külastage testi infolehte https://www.asperbio.com/et/asper-neurogenetics-testid/jasemevootme-lihasdustroofia/.