Trombofiilia testi tellimine

Geenid: Factor V, prothrombin/Factor II, MTHFR

Markerid: 4

Metoodika: RFLP

Testi valmimisaeg: 1-2 nädalat

Nõuded proovi-materjalile: 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)

300 ng DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.

DNA proov suust põse siseküljelt


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse.