Isadustest

Isadustesti portfell koondab enda alla testid, mis võimaldavad peale isaduse tuvastamise kindlaks teha ka teisi bioloogilisi sugulussidemeid, muuhulgas õdede-vendade või vanavanemate tuvastamist.

Isaduse testimise käigus võrreldakse omavahel oletatava isa ja lapse alleele teatud DNA piirkondades. Testi tulemuseks on isaduse välistamine või kinnitamine. Kinnitav tulemus näitab vähemalt 99,99% tõenäosusega, et tegemist on lapse bioloogilise isaga. Välistava tulemuse puhul saab 100% tõenäosusega väita, et bioloogiline isadus on välistatud.

Testi tulemused ei ole kasutatavad kohtumenetluses proovivõtu kontrollimatuse tõttu, välja arvatud juhul kui kõik testitavad annavad proovid samaaegselt kohapeal ja nende isikud tuvastatakse isikut tõendava dokumendi abil.

Isadus tuvastatakse 18-markerilise Promega PowerPlex® 18D System kiti abil. Testimise osapoolteks on oletatav isa ja laps/lapsed. Ema proovi kaasamine ei ole kohustuslik, kuid suurendab tulemuste usaldusväärsust.

Testi tegemiseks on testitavatelt isikutelt vaja võtta DNA proov suust põse siseküljelt. Test viiakse läbi 5 tööpäeva jooksul. Tulemused saadetakse testi tellija e-posti aadressile.

Isa, lapse ja ema testimine maksab 130 EUR, iga järgneva isiku lisandumine 40 EUR.

 


> Isadustesti tellimine
> Emadustesti tellimine
> Õdede-vendade vahelise testi tellimine
> Vanavanemate testi tellimine
> Onude-tädide testi tellimine