Laktoositalumatuse testi tellimine

Geen: LCT

Metoodika: Sanger sekveneerimine

Marker: 1 (-13910C>T)

Testi valmimisaeg: 1-2 nädalat

Nõuded proovi-materjalile: 2-4 ml täisverd K2E/K3E katsutis (lilla kork)

200ng DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA proov saata keskkonna temperatuuril või külmutatuna. A260/A280 soovitav suhe on 1.8-2.0. DNA proov peab DNA pikkusmarkeri juuresolekul agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biogene laborisse.