Aškenazi juutide populatsioonis levinud pärilike haigustega seotud geenide mutatsioonanalüüs

Geenid: ABCC8, AGL, ASPA, BBS2, BCKDHB, BLM, BRCA1, BRCA2, CFTR, CLRN1, DHDDS, DLD, FAM161A, F11, FANCC, GBA, GJB2, G6PC, HEXA, IKBKAP, LCA5, LDLR, MAK, MCOLN1, MEFV, NEB, PCDH15, SERPINA1, SMPD1, TMEM216, TOR1A

Markerid: 117

Metoodika: APEX geenikiip

Testi valmimisaeg: 2-4 nädalat (sünnieelsel testimisel 7 tööpäeva)

Nõuded proovimaterjalile: 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)
Vereproov saata toatemperatuuril. Proovi võib säilitada külmkapis 2-8°C juures, kuid mitte kauem kui nädal. Vereproovi mitte külmutada.

3,5 µg  DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. Kontaminatsiooni ja lekete vältimiseks kasutada 0,5-2,0 ml keeratava korgiga või turvasulguriga katsuteid, või katta katsuti kork parafilmiga. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.

> Proovimaterjal sünnieelseks testimiseks


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biotechi laborisse (tööpäeviti kell 9-16) aadressile:

Asper Biotech
Vaksali 17a (III korrus)
Tartu 50410
telefon 7307 295