Aminoglükosiididest tingitud kurtus

Aminoglükosiidid on grupp farmakoloogilisi toimeaineid, mille puhul on täheldatud toksilist mõju kohlea vestibulaarsele süsteemile.

Kohlea mürgitus võib päädida sensorineuraalse kuulmislanguse ja düsekviliibriumiga. Kuulmislangus on bilateraalne ja  varieerub raskest sügavani, ilmnedes mõnest päevast kuni nädalani peale aminoglükosiidide manustamist. Antibiootikumidena mõjuvad aminoglükosiidid on gentamütsiin, tobramütsiin, amikatsiin, kanamütsiin ja streptomütsiin.

Eelsoodumust aminoglükosiidide poolt põhjustatud mürgituse saamiseks seostatakse patogeense variandiga MT-RNR1 geenis. Mittesündroomne mitokondriaalne kuulmislangus ja kurtus on emaliinis päritavad.

 

Näidustused geenitesti tegemiseks:

  1. Mittesündroomse sensorineuraalse kuulmislangus määramine molekulaargeneetilisel tasemel
  2. Defineerimaks kuulmislanguse etioloogiat peale aminoglükosiidide ravi
  3. Kandluse määramine inimestele, kelle emaliinis on teada kuulmislanguse juhtumeid nii aminoglükosiidide ravi taustal kui vastava ravi puudumisel
  4. Kandluse määramine kui on teada mutatsiooni esinemine perekonnas
  5. Geneetiline nõustamine

 


> Mutatsioonanalüüsi tellimisinfo