Mikrosatelliitide ebastabiilsuse analüüs

Referentsmarkerid: BAT25, BAT26, BAT40, D5S346, D2S123, D17S250

Metoodika: Fragmentanalüüs

Testi valmimisaeg: 3 nädalat

Nõuded proovimaterjalile: Formaliinis fikseeritud parafiinblokk kasvajakoega ja terve kude

  • Parim kasvajakoe materjal on ravieelne biopsia
  • Parim terve koe materjal on 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)
  • Kasvajakoega parafiinbloki säilitus- ja transpordi temperatuur võiks olla vahemikus 20-25°C
  • Testi tulemusi ei ole võimalik väljastada, kui vähirakkude osakaal on väiksem kui 2%, kasvajakoest eraldatud DNA kvaliteet on madal või DNA on fikseerimisprotsessi tulemusena liialt fragmenteerunud

Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biotechi laborisse (tööpäeviti kella 9-16ni) aadressil:

Asper Biotech
Vaksali 17a (III korrus)
Tartu 50410
telefon 7307 295