Rinna- ja munasarjavähiga seotud 33 geeni sekveneerimine

Geenid: ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CASP8, CDH1, CHEK2, FANCA, FANCC, FANCD2 (excluding exon 15), FANCE, FANCF, FANCG, KRAS, MAP3K1, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, MRE11A, MUTYH, NBN, PALB2, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TGFB1, TP53, XRCC2

Metoodika: Kodeeriva piirkonna sekveneerimine (NGS)

Testi valmimisaeg: 6-9 nädalat

Nõuded proovimaterjalile: 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)
Vereproov saata toatemperatuuril. Proovi võib säilitada külmkapis 2-8°C juures, kuid mitte kauem kui nädal. Vereproovi mitte külmutada.

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. Kontaminatsiooni ja lekete vältimiseks kasutada 0,5-2,0 ml keeratava korgiga või turvasulguriga katsuteid, või katta katsuti kork parafilmiga. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis pikkusmarkeri juuresolekul olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biotechi laborisse (tööpäeviti kella 9-16ni) aadressil:

Asper Biotech
Vaksali 17a (III korrus)
Tartu 50410
telefon 7307 295