Rinna- ja munasarjavähk

Rinna- ja munasarjavähki seostatakse enim mutatsioonidega BRCA1 ja BRCA2 geenides. Erinevatel mutatsioonidel on vähi tekkes erinev roll: mõni neist on üsna nõrgalt seotud vähi tekkega, teised mutatsioonid lubavad aga ennustada kuni 90% vähiriski tõusu. Mutatsioonide esinemissagedus on populatsiooniti mõnevõrra erinev.

Kui geenikiibiga teostatud analüüs mutatsiooni esinemist ei kinnita, on soovitav kõrge päriliku vähi riski korral läbi viia BRCA1 ja BRCA2 geenide ning ka teiste rinna- ja munasarjavähiga seotud geenide sekveneerimine. Nii nagu ka kõigi teiste rinnavähi vormide puhul on ka päriliku rinnavähi puhul kõige efektiivsemaks meetodiks elulemuse tõstmisel haiguse võimalikult varajane avastamine.

 

Näidustused geenitesti tegemiseks:

  1. Rinna- või munasarjavähk noores eas: patsient on haiguse diagnoosimisel noorem kui 50 aastane
  2. Haigusseoselise mutatsiooni leiu puhul on vajalik lähisugulaste testimine
  3. Suguvõsas on esinenud rinna- või munasarjavähki
  4. Suguvõsas on esinenud meeste rinnavähki
  5. Geneetiline nõustamine

 


> Mutatsioonanalüüsi tellimisinfo
> Haigusseoseliste geenide sekveneerimise tellimisinfo