Spinotserebellaarsete ataksiatega seotud geenide sekveneerimine

Geenid: ABCB7, ABHD12, ACO2, ADCK3, AFG3L2, ANO10, APTX, ATCAY, ATM, ATN1, ATP8A2, CASK, CCDC88C, CLCN2, CLN5, C10orf2, CWF19L1, CYP27A1, DARS2, FXN, GOSR2, GRM1, DNMT1, EEF2, ELOVL4, ELOVL5, FGF14, FLVCR1, ITPR1, KCNC3, KCND3, KCNJ10, LAMA1, NOP56, OPHN1, PDYN, PHYH, PNKP, PNPLA6, POLG, PRKCG, RUBCN (KIAA0226), PTF1A, RNF216, SACS, SETX, SIL1, SLC9A1, SLC9A6, SLC52A2, SNX14, SPTBN2, STUB1, SYNE1, SYT14, TTBK2, TDP1, TGM6, TMEM240, TPP1, TTPA, TUBB4A, WFS1, WWOX, ZNF592

Antud test on vähem informatiivne järgnevate haigustüüpide suhtes: SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA8, SCA12, SCA18, mis on valdavalt põhjustatud kolmenukleotiidsete kordusjärjestuste arvu suurenemisest.


Metoodika: Kodeeriva piirkonna sekveneerimine (NGS)

Testi valmimisaeg: 6-9 nädalat

Nõuded proovimaterjalile: 2-4 ml täisverd antikoagulandiga EDTA (lilla korgiga katsuti)
Vereproov saata toatemperatuuril. Proovi võib säilitada külmkapis 2-8°C juures, kuid mitte kauem kui nädal. Vereproovi mitte külmutada.

1 µg DNA-d elueerituna TE, AE puhvris või steriilses vees, kontsentratsiooniga 100-250 ng/µl
DNA saata toatemperatuuril või külmutatuna. Kontaminatsiooni ja lekete vältimiseks kasutada 0,5-2,0 ml keeratava korgiga või turvasulguriga katsuteid, või katta katsuti kork parafilmiga. A260/A280 suhe peaks olema 1.8-2.0. DNA peab agaroosgeelis pikkusmarkeri juuresolekul olema detekteeritav ühe tervikliku bändina.


Tellimine: Proovimaterjal saata koos saatekirjaga Asper Biotechi laborisse (tööpäeviti kell 9-16) aadressile:

Asper Biotech
Vaksali 17a (III korrus)
Tartu 50410
telefon 7307 295