Frontotemporaalne dementsus

Frontotemporaalne dementsus (FTD) on degeneratiivne haigus, millele on iseloomulik progressiivne neuronite kadu aju temporaal- ja otsmikusagaras. Kliiniliselt võivad esineda käitumuslikud muutused, kõnetegevuse häire, afaasia, märke ekstrapüramidaalhäiretest, jäikus, aeglus, supranukleaarne halvatus, sakaadiliste silmaliigutuste häired ja mutism.

FTD ilmneb reeglina 40. ja 60. eluaasta vahel, kuid ei ole välistatud ka haiguse avaldumine varasemal või hilisemal perioodil. Enamikul diagnoositud patsientidest on ka sarnase diagnoosiga vanem. FTD pärandub autosoom-dominantsel teel.

 

Näidustused geenitesti tegemiseks:

  1. Kliinilise diagnoosi kinnitamine
  2. Diferentsiaaldiagnostika eristamaks mainitud grupi sündroome
  3. Asümptomaatiliste lähisugulaste testimine prognoosimaks haiguse avaldumist
  4. Geneetiline nõustamine

 


> Haigusseoseliste geenide sekveneerimise tellimisinfo