Perekondlik hüperkolesteroleemia

Perekondlikule hüperkolesteroleemiale on omane kõrge LDL-kolesterooli tase, mis põhjustab aterosklerootiliste naastude ladestumist koronaararterites. Viimane omakorda suurendab varajaste südame-veresoonkonna haiguste ja insuldi tõenäosust. Kolesterool võib ladestuda nii käte ja jalgade kõõlustes, küünarnuki ja põlvede juures kui silmade ümbruses.

Heterosügootset perekondlikku hüperkolesteroleemiat seostatakse heterosügootse haigusseoseliste muutustega LDLR, APOB ja PCSK9 geenides, haiguse esinemissagedus on ca 1 : 500.

Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia on oma esinemissageduselt palju haruldasem. Seda on täheldatud sagedusega 1 : 1 000 000 üldpopulatsioonist. Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemiat seostatakse kahealleelsete muutustega LDLR, LDLRAP1, APOB ja PCSK9 geenides.

 

Näidustused geenitesti tegemiseks:

  1. Kliinilise diagnoosi kinnitamine
  2. Kandluse määramine teadaoleva mutatsiooni suhtes
  3. Geneetiline nõustamine

 


> Haigusseoseliste geenide sekveneerimise tellimisinfo